Hoppa till huvudinnehåll
Glada besökare från Socialstyrelsen sitter vid ett bord i ett konferensrum.

Socialstyrelsen lärde om samverkan i Norrtäljemodellen

Tiohundra, Norrtälje kommun och kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje besöktes nyligen av Socialstyrelsen, som kom för att titta på hur Norrtäljemodellen jobbar gränsöverskridande med psykiatri och beroende.

Socialstyrelsen har ett uppdrag från regeringen att bland annat se över samverkan när det gäller samsjuklighet inom psykiatri och beroende.

– Vi presenterade vår organisation med en gemensam mottagning för psykiatri och beroende – specialistmottagningen, samt en mottagning för behovsstyrd social och psykologisk behandling tillsammans med socialpsykiatrins öppenvård – Fokushuset, berättar Sofie Lindberg, verksamhetschef inom barn, ungdom, psykiatri och habilitering.

– Vi har fördelen av att verka i en mindre kommun med bra kontaktvägar, samtidigt som vi också har att förhålla oss till de olika lagstiftningar som styr vår verksamhet, hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Det är viktigt att överbrygga kommunikationshinder som kan uppstå till följd av de olika lagstiftningarna, för att åstadkomma den bästa vården för personer med samsjuklighet.

Fokushuset

Specialistmottagningen

Norrtäljemodellen.se

Fakta om regeringsuppdraget

Regeringsuppdraget består av flera delar, men en viktig del av uppdraget är att ta fram förslag till förbättringar om samverkan inom hälso- och sjukvården, inom socialtjänsten och mellan huvudmännen som ska leda till en bättre vård och stöd till personer med samsjuklighet.

Norrtäljemodellens gränsöverskridande arbete har lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner och regioner.

Senast uppdaterad
2019-05-09