Hoppa till huvudinnehåll
Tre kvinnliga medarbetare på Kristinagårdens vård- och omsorgsboende i Hallstavik står i serveringskök.

Stor minskning av matsvinn i Tiohundra

Varje år sätter Tiohundra upp miljömål för bolaget. Under 2019 nåddes fem av sex mål. Bland annat gjordes den största minskningen av matsvinn sedan mätningen började. "Det är många i bolaget som bidrar till att vi når så fina resultat" säger miljöchef Anna-Lena Carling.

Tiohundras största miljöpåverkan kommer från läkemedel, transporter, el- och värmeförbrukning, livsmedel samt förbrukningsvaror. Vi har i många år arbetat för att minska vår miljöpåverkan genom att arbeta mot bolagsövergripande mål. 

Engagemang och uthållighet

2019 hade Tiohundra sex miljömål. Bland annat att minska klimatpåverkan från livsmedel och hålla en effektiv textilhantering för att minska behovet av nyproduktion av kläder. Fem av de sex målen nåddes.

– Det är många i bolaget som bidrar till att vi når så fina resultat. Det kräver både engagemang och uthållighet, säger Anna-Lena Carling, miljöchef i Tiohundra.

Största minskningen hittills

Ett av de mål som nåddes med god marginal var minskningen av matsvinnet. Målet var en minskning på 25 procent men den faktiska minskningen blev 39 procent jämfört med basår 2014. Det är den största minskningen sedan mätningen började.
2018 fick måltidsenheten i Tiohundra Stockholms läns landstings miljöpris för det minskade matsvinnet 2017.

Ambitiösa miljömål

Det mål som inte nåddes var att 45 procent av måltiderna i Tiohundra ska baseras på ekologiska livsmedel.

– Vi fortsätter vårt målmedvetna och långsiktiga arbete med ambitiösa miljömål, säger Anna-Lena Carling.

Här kan du se resultatet av alla våra miljömål 2019

Tiohundra är ett miljöcertifierat bolag – ett medvetet ställningstagande där vi aktivt värnar om ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Senast uppdaterad
2020-01-27