Hoppa till huvudinnehåll
Bild från trädgården utanför August Jansgården.

Synpunkter från IVO på August Jansgårdens lokaler

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat August Jansgårdens demensboende i Hallstavik. IVO har inga synpunkter på hur verksamheten bedrivs, men anser att lokalerna inte är ändamålsenliga.

Tiohundra AB har sökt tillstånd hos IVO för de vård- och omsorgsboenden som bolaget bedriver i Norrtälje kommun. Samtliga har fått godkänt, förutom ett boende där beslut ännu inte meddelats, samt August Jansgårdens demensboende i Hallstavik.

IVO bedömer att själva verksamheten som Tiohundra AB bedriver i lokalerna uppfyller kraven på bland annat kvalitet, den enskildes inflytande och personalens kompetens.

Myndigheten konstaterar att lokalerna är inredda på ett hemlikt sätt, att aktiviteter ordnas i större och mindre grupper och att de boende har individuella genomförandeplaner och bemötandeplaner enligt BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom med demenssjukdom). IVO väljer ändå att avslå ansökan med hänvisning till att lokalerna inte är ändamålsenliga, då de inte bedöms vara småskaliga. Myndigheten har bland annat synpunkter på att boende, personal och närstående behöver passera genom de inre boendeenheternas gemensamma utrymmen för att nå de yttre lägenheterna och gemensamhetsutrymmena.

IVO har också synpunkter på att två boende får dela hygienutrymme i en av August Jansgårdens lägenheter. Den aktuella lägenheten är större än de övriga och är i första hand avsedd för parboende.

– Vi tar självklart kritiken på allvar, även om vi inte delar myndighetens bedömningar i alla delar. Vi anser att verksamheten är utformad så att den kan bedrivas småskaligt och välfungerande i lokalerna. Vi noterar också att IVO inte har några synpunkter på innehållet i verksamheten. August Jansgården är ett mycket omtyckt och välfungerande boende, som år efter år får mycket goda omdömen i Socialstyrelsens brukarenkät, säger Ulrika Karlsson, verksamhetschef för Tiohundras vård- och omsorgsboenden.

Tiohundra AB planerar att överklaga IVO:s beslut. Samtidigt förs diskussioner med fastighetsägaren, Norrtälje kommun, och beställaren, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

– Om beslutet fastställs kommer vi förstås att följa IVO:s utlåtande och tillsammans med fastighetsägaren och beställaren se till att nödvändiga anpassningar av lokalerna görs, säger Ulrika Karlsson.

Senast uppdaterad
2019-06-10