Hoppa till huvudinnehåll

Rätt klädd på jobbet

För att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner är det viktigt att man under sitt sommarjobb följer den hygien- och klädrutin som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal som har kontakt med patienter. Har man inte direktkontakt med patienten gäller antingen privata kläder eller klädsel enligt rutinen nedan.

Tänk på att

 • Arbetskläder skall ha kort ärm. Skorna skall vara bundna till arbetsplatsen, var och en har ansvar för att hålla dem väl rengjorda.
 • Arbetskläder skall bytas dagligen, eller vid behov oftare. Arbetskläderna får aldrig hängas in i omklädningsskåpet eller ligga kvar på expeditionerna efter arbetsdagens slut, utan läggas i avsedd tvättpåse.
 • De arbetskläder som tillhandahålls av arbetsgivaren skall användas.
 • Arbetskläder får inte kombineras med privata kläder med undantag för underkläder, strumpor och skor.
 • I arbetskläder får man gå ärenden mellan sjukhusets olika byggnader. Det är inte tillåtet att besöka rökkurer iförda arbetskläder. Det är inte heller tillåtet att gå ärenden utanför sjukhusområdet (ex. till någon närliggande restaurang för att hämta mat). För vårdcentraler utanför sjukhuset skall ombyte ske från arbetskläder, när man lämnar arbetsplatsen. Som arbetsplats räknas den plats man under arbetstid utför sina arbetsuppgifter.
 • Händer och underarmar skall vara fria från armbandsur och smycken.
 • Händerna skall desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller annat någon annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med patient. Händerna skall vara torra innan nästa aktivitet. Händelse finns beskriven om brand i samband med våta händer pga. desinfektion med alkoholbaserade medel och statisk elektricitet.
 • Före och efter handskanvändning skall händerna alltid desinfekteras.
 • Sterila handskar ska användas vid kirurgiska ingrepp. Även vid andra behandlingar kan sterila handskar krävas.
 • Undersökningshandskar används vid kontakt eller risk för kontakt med kroppsvätskor, såsom blod, urin, avföring, kräkning, sekret, likvor samt vid orent arbete. Välj rätt handske för det arbete som skall utföras. Dubbla handskar kan behövas vid arbetsmoment som medför att handskar går sönder.
 • Berör inte omväxlande smutsigt och rent, även om du har handskar på händerna. Byt handske mellan olika vårdmoment hos samma patient. Byt handskar mellan patienter.  
 • Händer ska inte utsättas för handskar under längre tid och oftare än nödvändigt, eftersom risken för kontakteksem då ökar.
 • Händerna skall, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras.
 • Vid vård av en patient med gastroenterit/magsjuka skall händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion eftersom effekten av alkohol mot calici- och rotavirus samt Clostridium defficile är begränsad.
 • Händerna som har tvättats skall vara torra innan de desinfekteras.
 • Handkräm skall användas i anslutning till raster efter arbetsdags slut och på fritiden. Det ökar möjligheten att hålla huden smidig och hel.
 • I patientnära vård skall arbetsdräkten alltid skyddas med ett plastförkläde. Detta förkläde byts mellan varje patient. Inträffar situationer där man inte hinner sätta på sig ett plastförkläde skall hela arbetsdräkten bytas.
 • Piercing får ej användas om den omfattar slemhinnor eller hårbeklädd hud.
 • Lösnaglar och nagellack får inte användas.
 • Långt hår och/eller skägg skall fästas upp. Huvudduk skall fästas upp och/eller stoppas in under klädsel, byts dagligen. Huvudduk finns att beställa hos Textilia
 • Använd visir, alternativt skyddsglasögon och munskydd, som stänkskydd vid arbete som medför risk för stänk mot ansiktet.

Senast uppdaterad
2020-04-15